מאמרים ופרסומים

בדיקת תלושי שכר

תלוש שכר עבודה הינו מסמך מקיף אודות ההכנסות וההוצאות של כלל הציבור המועסקים או השכירים

זכויות וחובות של מעסיק בתקופת משבר הקורונה

בעקבות המצב הנוכחי שאלות רבות מתעוררות בקרב המעסיק בנוגע להתנהלות שלהם מול העובדים ושמירה על זכויותיהם במהלך המשבר. כל מעסיק יחליט מה המתכונת בה הוא ממשיך להתנהל בהתאם לתקנות הממשלה הרלוונטיות. חלק לא מבוטל מהעובדים במשק יוצאו לחל"ת בעקבות המצב. אנסה לענות כאן על מספר שאלות השכיחות בקרב מעסיקים

דמי פגיעה בעבודה

כאשר משולמים כספי הביטוח הלאומי על ידי עצמאיים או שכירים, כספים אלה מתפצלים בין קצבאות

קבלני כוח אדם או קבלני שירות?

           קבלני כוח אדם כמו גם קבלני שירות מוגדרים בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 (להלן: "חוק הקבלנים"). גם קבלן כוח אדם וגם קבלן שירות (ניקיון, שמירה ואבטחה) מחויבים ברישיון, אז מה בכל זאת משותף להם ומה ההבדל ביניהם? למה רוצים קבלני כוח אדם להציג את עצמם כקבלני שירות, כאשר שירות מוגדר כפרויקט מסוים, כסוג מסוים של עבודה או של פעולות מסוימות?

בודק שכר מוסמך ותפקידו

בעקבות פסק דין בעניינה של איילת שמואלוב (נגד בנק הפועלים) בשנת 2006 והמלצות ועדת היגוי לאכיפת חוקי העבודה מאפריל 2006, קיבלה ממשלת ישראל החלטה שעניינה צמצום פערים חברתיים. במרץ 2007 פורסמו הוראות החשב הכללי במשרד האוצר בנושא הגנה על זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון. בינואר 2008 פורסם צו הרחבה לפנסיה חובה.