הפחתת עיצומים כספיים

עם קבלת התראה מנהלית על ידי הממונה על הפרת דיני עבודה, חובה לטפל בנושא במהירות ולהגיב תוך 30 יום. הצוות המקצועי שלנו יבחן האם מתקיימים התנאים לביטול ההתראה ואם לא, נפעל כדי למנוע מההתראה להפוך לדרישת תשלום מחייבת.

חשוב לזכור כי עם הטלת עיצום כספי על ידי משרד התמ"ת, ישנה אפשרות להפחתה בכפוף לתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב-2012. הצוות שלנו יבחן את האפשרות להפחתת העיצום ויגיש בקשה בהתאם.

עיקרי השירות

  • ביצוע פעולות מנע לאחר מסירת התראה מנהלית על ידי הממונה
  • בחינת אפשרות להפחתת העיצומים והגשת הבקשה בהתאם
  • הכוונה לתיקון הליקויים בהתאם לדרישות החוק
  • ייעוץ לקראת חקירה של משרד התמ"ת
הפחתת עיצומים כספיים
לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים