חקירה של משרד העבודה – התיק נסגר ללא ממצאים!!

חודש מאי 2022 קיבל למשרדו דרישה למסירת מידע ומסמכים לפי פרק ב' לחוק להגברת האכיפה של דיני העבדוה, התשע"ב-2011. מיד עם קבלת המכתב פנה מנכ"ל החברה לחברתנו והתחלנו לפעול. הכנה לקראת החקירה ובדיקת כלל המסמכים טרם המסירה הם רק חלק מהפעולות המקדמיות שעל המעסיק לבצע.

 

כלל המסמכים הוגשו למשרד העבודה בהתאם לדרישה

במועד ובצורה מסודרת. לאחר שמשרד העבודה השלים את הליך החקירה, קיבלנו הודעה על סגירת תיק החקירה, כאשר בנוגע לכל סעיפי החוק, אשר עבורם בוצעה הביקורת, החקירה נסגרה ללא ממצאים. זוהי התוצאה, אשר כל מעסיק חפץ בה, עת ביקורת מעסיקים מגיעה לפתח עסקו.

חקירה של משרד העבודה
לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים