חוות דעת לעניין זכויות עובדים לעובד סוציאלי

ביום 18.03.2023 חל יום העובדים הסוציאליים הבינלאומי וכאן ברצוני לספר לכם על ההצלחה של עובד סוציאלי אשר פנה למשרדנו לקבל חוות דעת מקצועית. ביום 01.03.2017 פורסם צו הרחבה הל על עובדים סוציאליים. הבחור פנה למשרדנו להכנת חוות דעת בטענה כי המעסיקה לא, משך כל תקופת העסקה לא משלמת זכויות בהתאם לצו ההרחבה אלא בהתאם לחוזה אישי, אשר תנאיו גרועים מתנאי צו ההרחבה.

לאחר ביצוע תחשיב זכויות בהתאם להוראות הצו, הומצאה לעובד חוות דעת מטעמנו. בהתאם לתחשיב וחוות הדעת הייתה חייבת המעסיקה לשלם הפרשים בסך של 85,000 ₪ לערך. העבד הגיש את חוות הדעת למעסיקו, אשר הזמינה חוות דעת מטעמה (מחברה ידועה) ולפיה על המעסיקה לשלם סך של  48,000 ₪ לערך. הפער בינו היה 37,000 ₪, אך את מה שנקבע לפי חוות דעת מטעם המעסיקה, היא סירבה לשלם.

בלית ברירה פנה העובד לשרד עו"ד שייצג אותו כנגד המעסיקה ובמקביל הכנו מכתב תשובה בהתייחס לחוות דעת מטעם המעסיקה. לאחר התייחסותנו התקבלה חוות דעת מתוקנת והזכאות עלתה לסך של כמעט  53,000 ₪ וסכום זה שולם. בנוגע ליתר הזכויות התנהלה תביעה בבית הדין לעבודה, אשר בסיום ההליך שולם לעובד עוד 21,000 ₪ לערך.

משרדנו רואה בזה הצלחה מרובה, כי לאחר הכנת חוות דעת, לפיה על המעסיק לשלם זכויות בסך של 85,000 ₪, זוכה העובד לתשלום של סך 74,000 ₪. לאור כך, אם אתם מחליטים לדרוש זכויות, עליכם להצטייד בחוות דעת מקצועית או תחשיב זכויות לכל הפחות. אנחנו כאן לשירותכם.

לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים