Poterit - משרד בודק שכר מוסמך

אנחנו בחברת  Poterit רוצים להיות "המצפן" שלך בתחום השכר, מיסוי ודיני עבודה.

הצוות המקצועי שלנו יסייע לך לפעול על פי  דיני העבודה, תוך שמירה על האינטרס הכלכלי שלך.

אנחנו אנשי השכר שלך.

אודות משרד בודק שכר מוסמך

חברת פוטריט הוקמה בשנת 2014 ומציעה שירותים בתחום שכר עבודה ועלויות העסקה בכפוף לדיני העבודה. עיקר פעילות החברה:

עיקר פעילויות החברה מתבצעות על ידי רואי חשבון, יועצי מס ועורכי דין או כלכלנים, והכל לפי העניין ובהתאם לדרישות הלקוח. הצוות שלנו מעניק את השירות הטוב ביותר במקצועיות, מהירות ומהימנות מירביים. בזכות הניסיון הרב בתחום והעבודה בשיתוף עם טובי המומחים בתחום שכר העבודה, אנו מביאים ללקוחותינו מקצועיות, ידע ויכולת להתבלט על פני המתחרים.

אודות משרד בודק שכר

מאמרים מקצועיים

מיהו בודק שכר מוסמך?

בשנת 2011 חוקק החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, שמטרתו להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה. למרות שבמקור החוק בא להגן על המועסקים  בתחומים ניקיון, שמירה והסעדה, נכון לעכשיו כלל המעסיקים חשופים לביקורת לפי החוק הזה. לפי החוק, מי שנערכה לו ביקורת של משרד העבודה ונתגלעו הפרות, מוסר משרד העבודה התראה מנהלית ו/או כוונה להטיל עיצום כספי על המעסיק. על המעסיק לתקן ההפרות ואת אישור תיקון הליקויים יכול לאשר רק בודק שכר מוסמך. ניתן לומר שבודק שכר הוא האוטוריטה בתחום שכר עבודה.

בדיקות תקופתיות בודק שכר

בנוסף, בהתאם להוראות החוק, מזמין שירות בתחומי ניקיון ושמירה, ככל שיבצע בדיקות תקופתיות על ידי בודק שכר מוסמך יהיה מוגן מפני הטלת אחריות עליו. מבלי לבצע בדיקות תקופתיות ומבלי לקבל דו"ח בודק שכר, החוק מטיל אחריות על מזמיני השירות, וזאת מבלי להחיל עליהם יחסי עבודה בין מזמין השירות לבין עובדי הקבלן. כאן הלקוחות הם מזמיני שירות בתחומים ניקיון, שמירה והסעדה.

זאת ועוד, כדי להגיש תביעה לבית דין לעבודה על התובע לבסס את תביעתו לאי תשלום זכויות. לצורך כך רצוי לצרף תחשיב זכויות/חוות דעת אשר מפרטת את זכויות העובד והפערים בין מה שהוא זכאי לו לבין מה ששולם בפועל. לעניין זה, מי שפונה להסתדרות למיצוי זכויות, מפנה האחרונה את העובד לבודק שכר מוסמך לצורך ביצוע תחשיב זכויות מפורט. כאן הלקוחות הם השכירים עצמם, רואי חשבון או עורכי דין לדיני עבודה.

בשנת 2016 פורסמה מדיניות האכיפה, שהיא מתחשבת וסלחנית ככל שעומדים בדרישותיה. עת הפר מעסיק חוקי העבודה וההפרות עלו בביקורת של משרד העבודה, כדי שממצאי החקירה ייבחנו בהתאם למדיניות כאמור, אחד הדרישות היא המצאת אישור בודק שכר.  כאן הלקוחות הם כלל המעסיקים במשק.