הקטנת עלויות מעסיק לשכר עובדים

אופטימיזציה של עלות העסקה

שלב מרכזי בקליטת עובדים חדשים הינו הכנת הסכם העסקה. חשוב כי ההסכם יסדיר את כלל ההיבטים המשפטיים הנוגעים לדיני העבודה ויבטיח תשלום לפיהם, אך מצד שני יבטיח גם עלות מעסיק אופטימלית. אנו נדאג לעלות אופטימלית בגין כלל החבות בהתאם להוראות דיני העבודה.

בנוסף, ישנו צורך ליישם מסגרת עבודה אופטימלית, אשר תבטיח תפוקה מירבית תוך עלות מעסיק אופטימלית ועלויות העסקה מינימליות.

עיקרי השירות

  • אופטימיזציה של חוזי העסקה
  • אופטימיזציה של תשלומי שכר בהתאם לדיני העבודה
  • קביעת מסגרת עבודה אופטימלית בהתאם לתקציב
  • ייעוץ שוטף בדבר העסקת עובדים
אופטימיזציה של עלות העסקה
לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים