אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים ספציפיים לבחירת המשרד, וככל שמתגלות הפרות, נמסרים למעסיק התראה מנהלית או כוונה להטיל עיצום כספי בהתאם לנסיבות וחומרת ההפרות.

מתי מעסיק נדרש לאישור בודק שכר מוסמך?

ראשית, מכוח תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), תשע"ב-2012. במקרה שנמסרה כוונה להטיל עיצום כספי, בהתאם לסעיף 1(ג) לתקנות, לא יפחית הממונה של העיצום אלא אם המעסיק המציא אישור בודק שכר לפיו הפסיק את ההפרות שנתגלו בביקורת. במילים אחרות ללא אישור בודק שכר לא נבחנת האפשרות להקטנה או לביטול של העיצום הכספי. שנית, בשלב ביניים של "השלמת מסמכים לצורך החלת מדניות האכיפה" או בעת מסירת מסמך סגירת תיק חקירה המלווה במתן התראות מנהליות, וזאת כדי להחיל מדיניות האכיפה על ממצאי הביקורת.

מהי מדיניות האכיפה?

בהתאם לחוק על השר היה להתקין תקנות. עד עצם היום הזה התקנות לא הותקנו. משרד העבודה הכין מסמך פנימי במטרה לקבוע סדרי עדיפויות בטיפול בתלונות ופניות שמגיעות למנהל באמצעות התמקדות בהפרות שכר שיש בהן פוטנציאל גבוה לפגיעה בזכויות עובדים. בפועל, המסמך מאפשר, כשהמעסיק ממציא אישור בודק שכר כנדרש, לבחון את הממצאים באופן "מתחשב" יותר, אך, יחד עם זאת, באופן שלא יפגע בהרתעה מפני פגיעה בזכויות עובדים. בכל מקרה החלת המדיניות עדיפה על המעסיק.

אם נדרשתם באחד מהמצבים האלה לאישור בודק שכר, חברתנו מספקת שירות מקצועי ובהתאם להוראות החוק הרלוונטי. בנוסף, אחד הדברים החשובים הוא לפעול מיד, מאחר שהטיפול כפוף למועדים ואנחנו בתור בודקי שכר שלכם מבטיחים עמידה בזמנים תוך הספקת שירות ללא פשרות.

אישור בודק שכר מוסמך
לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים