עיצום כספי של משרד העבודה הועבר למרכז לגביית כנסות? יש פתרון!!

ממש לאחרונה, לקראת סוף שנת 2022, עלי, מנכ"ל עמותה מדרום הארץ הופתע עת התקבלה במשרדיהן דרישה לתשלום חוב ממרכז לגביית קנסות. מבדיקה קצרה התגלה כי החוב הוא של משרד העבודה וזוהי התוצאה של ביקורת אשר נערכה בעמותה בסוף שנת 2021. מנכ"ל העמותה פנה לגורם מקצועי, אשר היה אמור לטפל בכל הנוגע לביקורת וממצאי הביקורת. לימים הסתבר כי הנושא לא טופל ונמסרו לעמותה כוונה להטיל עיצום כספי על סך 365,600 ₪ ובהמשך גם כוונה לחיוב לפי סעיף 14 למנכ"ל העמותה (72,920 ₪).

שלב שבו עוברת הגבייה למרכז לגביית קנסות

זהו מצב שבו העיצומים הכספיים הם חובות חלוטים. נראה כי אין מה לעשות, אלא להיכנע לגורל. אז זהו – ישנו פתרון. טרם פנייתם אלינו, אנו כבר טיפלנו במספר מקרים בהצלחה רבה. הצלחנו לבטל עיצומים חלוטים או להפחיתם משמעותית (יותר מעשרים מונים). ידענו שעלינו להראות שהיו סיבות מוצדקות להיעדר טיפול או עיכוב בטיפול בהתאם לנדרש וגם, כי קיים סיכוי טוב להקטנת העיצום או לביטולו לאחר בחינת הממצאים בהתאם למדיניות האכיפה. ביקורת של בודק שכר מוסמך

הגשנו בקשה מנומקת לעניין העיכוב וביקשנו אורכה להשלמת מסמכים לצורך החלת מדיוניות האכיפה.

לאחר קבלת אישור מתאים, התחלנו לפעול בהתאם להוראות תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), תשע"ב-2012. לאחר תיקון ההפרות והגשת כלל המסמכים, ביום 15.01.2023 התקבלה תגובה לה ציפינו, ולפיה כוונות החיוב מבוטלות (0 ₪ לתשלום) כמו גם ההתראה. לסיכום, אין שלב בהליך מול משרד העבודה שכבר מאוחר מדי וודאי שיש למצות את כל הכלים העומדים לרשות המעסיק.

סיפור הצלחה נוסף: חקירה של משרד העבודה – התיק נסגר ללא ממצאים!!

עיצום כספי של משרד העבודה
לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים