ביקורת של בודק שכר מוסמך

חברת פוטריט עורכת עבורך ביקורת על שכר העבודה של קבלני שירות, תוך התמקדות בדרישות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. צוות החברה מונה בודקי שכר מוסמכים המתמחים בשכר עבודה ובביקורת שכר עבודה. הביקורת מתמקדת בבחינת חוזי התקשרות עם קבלני שירות, בבדיקת תשלום שכר בפועל לעובדי הקבלן על כל מרכיביו, וכן בהוצאת דו"ח בודק שכר בסיום הביקורת.

בנוסף אנו מאמינים כי ביקורת שכר עבודה על ידי בודק שכר מוסמך משרד בעבודה נחוצה לכלל המעסיקים במשק. זאת משום שהאכיפה של משרד התמ"ת איננה מוגבלת לקבלני שירות, אלא מתייחסת לכלל המעסיקים. ביצוע ביקורת תקופתית מהווה הכנה טובה לביקור הבא של משרד התמ"ת.

אודות משרד הפותריט >>

עיקרי השירות

  • בדיקת חוזי התקשרות עם קבלני שירות
  • בדיקה תקופתית בהתאם לדרישות החוק ומעקב אחר תיקון הליקויים
  • בדיקת תלונות עובדי קבלן והמלצות לתיקון ההפרות
  • דו"ח בודק שכר מוסמך
  • אישור בודק שכר מוסמך
לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים