חובת מסירה תלוש שכר וההנחיה לאכיפה

מסירת תלוש השכר לעובד

כעקרון, לפי הוראות חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (להלן: "החוק"), עד ליום הקובע על המעסיק למסור לעובד תלוש השכר. באם לא מתקיימות נסיבות המצדיקות אי מסירת תלוש השכר, אי מסירתו חושפת את המעסיק בפני סנקציה בדמות התראה מנהלית/עיצום כספי בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

דרכי מסירה של תלושי שכר

בנוסף, החוק קובע כי שר התעשיה המסחר והתעסוקה רשאי לקבוע דרכי מסירה מיוחדות של תלושי שכר, לסוגי מעסיקים או עובדים. בהתאם לכך, ביום 26.07.2017 פורסמו תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ז-2017. לפי התקנות, באם הסכים העובד בכתב בטופס ההסכמה, רשאי המעסיק לא למסור תלוש שכר מודפס, אלא להעבירו בדרכים חלופיות (דיגיטליות).  דרכים מיוחדות לעניין זה הן דוא"ל מטעם המעסיק או פרטית של העובד ואתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק. לחתימת חובתו של המעסיק, מחויב האחרון לקבל היזון חוזר לקבלת התלוש תוך 5 ימים.

תנאים של מסירת תלוש שכר

בהמשך לפרסום התקנות, ביום 18.02.2019 פרסם משרד העבודה הנחייה לאכיפה בנוגע להנפקת תלוש שכר דיגיטלי. בהתאם להנחיה, המעסיק העומד בתנאים של מסירת תלוש שכר לפי תקנה 2(א)(2) (אתר אינטרנט מאובטח) בהתקיים כל אלה: קיבל הסכמתו של העובד, כאשר כאן עומדת לעובד גם הזכות לחזור בו מן ההסכמה בכל עת; בעת תקלה טכנית מתמשכת של מעבר ל-24 שעות מסר המעסיק קישור מחודש תוך 5 ימים; באם מכל סיבה טכנית העובד אינו מצליח לצפות בתלוש המעסיק מאפשר פתרון טכני תוך 5 ימים; בסיום יחסי העבודה ידאג המעסיק בדרך של גישה לאתר או שליחת תלושי השכר בגין 12 חודשים אחרונים.

סיכום

לאור האמור, על המעסיק למסור תלוש שכר מודפס לעובד. יחד עם זאת, ישנן דרכים חלופיות למסירת התלוש, אך על המעסיק להכיר את האפשרויות ולבחור במתאימה ביותר. עת בחר המעסיק בדרך הנוחה והמתאימה לו, עליו לפעול בהתאם לדרישת החוק. איך עושים זאת נכון, אנחנו כאן בשבילכם. לא ממתינים לביקורת של משרד העבודה, אלא מקדימים תרופה למכה.

חובת מסירה תלוש שכר וההנחיה לאכיפה
לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים