דמי פגיעה בעבודה

שירות כולל בתחום יחסי עבודה

כאשר משולמים כספי הביטוח הלאומי על ידי עצמאיים או שכירים, כספים אלה מתפצלים בין קצבאות שונות, לרבות קצבאות נכות, אבטלה, דמי קבורה, פגיעה בעבודה ועוד על זכויות וחובות.

דמי הפגיעה בעבודה – תעונת עבודה

הפעם אתמקד בדמי הפגיעה בעבודה, כאשר לפי ההגדרה פגיעה בעבודה היא תאונת עבודה או מחלה מקצועית, אשר פוגעים ביכולתו של העובד (העצמאי או השכיר) להמשיך בעבודתו. תאונת עבודה מתייחסת למצב שבו אירעה תאונה במהלך העבודה או בעקבותיה, ואילו מחלת מקצוע מתייחסת למחלה שנגרמת בשל תנאי העבודה או בשל נסיבות אחרות הקשורות באופי העבודה.

למעשה, החוק בישראל קובע במפורש כי גם תאונה שאירעה לעובד בדרכו אל העבודה או ממנה, ולא בשעות העבודה המקובלות, היא תאונה המוכרת כתאונת עבודה. זאת במידה והעובד הלך במסלול מתקבל על הדעת בין נקודת המוצא לנקודת היעד, ללא הפסקה בדרך. למשל, עובד הנוסע ממקום עבודתו אל מקום מגוריו אך עוצר בדרך לצורך ביצוע קניות, תאונה שתיגרם לאורך מסלול זו לא תוכר כתאונת עבודה. מן הצד השני, גם לסייג זה ישנם סייגים אחרים בחוק. כך, הבאת הילד לגן הילדים בדרך לעבודה או עצירה לצורך תפילת שחרית המתבצעת באופן קבוע, אף הן אינן נחשבות לסטייה מן הדרך לעבודה.

הזכאים לקבלת פיצוי:

  • עובד שכיר זכאי מהיום השני, כאשר המעסיק משלם את 2 הימים הראשונים
  • עובד עצמאי זכאי מהיום ה-12 בלבד

גובה הפיצוי שיקבל העובד תלוי בגובה המקדמות ששולמו ברבע השנה שקדמה לתאונה כשכיר, או בגובה ההכנסה המבוטחת כעצמאי, בכפוף לתשלום המקדמות החודשיות. את דמי הפגיעה, או את התקבול מהמוסד לביטוח לאומי, ניתן לקבל בתוך 91 ימים במידה ונוצרת נכות בעקבות הפגיעה בעבודה, ולאחר הפניה למחלקת נכות כושר עבודה.

נכות כושר עבודה תתקבלו רק במידה ואושרה תביעתו של המבוטח לאובדן כושר עבודה, ובעקבות הנכות מהעבודה ניתן לקבל קצבאות או מענק לפי הפירוט הבא: 

  • 9%-19.99% – מענק חד פעמי בלבד
  • 20%-100% – קבצה התלויה בגובה ההכנסה המבוטחת ובדרגת הנכות

חשוב מאוד!

עובד אשר נפגע בתאונת עבודה, אף אם לתקופה קצרה (פחות מ-12 ימים) חשוב כי יגיש תביעה לדמי פגיעה בעבודה. זאת במטרה להבטיח כי האירוע יוכר עקרונית במוסד לביטוח הלאומי, וכדי להבטיח תיעוד הולם במידה ותחול החמרה במצבו של העובד.

במקרים רבים קצבת הנכות נקבעת באופן קבוע, ולמשל כל חייו של העובד, ועדיין ניתן לעבוד ולקבל שכר על אף קבלת קצבת הנכות – ללא מבחני הכנסה.

לכן חשוב ומומלץ לשלם למוסד לביטוח לאומי בהתאם לגובהן האמיתי של ההכנסות. ראה מדיניות עכיפה מנהילית>

אודות משרד Poterit 

לקבלת ייעוץ בנושא שכר העבודה – פנו אלינו בטלפון: 08-6100020

 

לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים