ביטול כפול – בוטלו כוונות להטיל עיצום כספי כנגד החברה וכנגד המנכ"ל.

בתחילת שנת 2022 פנה למשרדנו קבלן בנייה, כאשר בהתאם לסיכום מצב תיק חקירה נמסרו לחברה כוונה להטיל עיצום כספי (על סך 36,560 ₪) וכן התראה לפי סעיף 14 לחוק להכברת האכיפה. לאחר הפנייה פעל משרדנו לצורך החלת מדיוניות האכיפה בעניין החברה. בוצעה השלמת מסמכים בהתאם לדרישת משרד העבודה, אך, מאחר שאחת ההפרות הייתה אי תשלום שכר מינימום המשרד סירב לבטל את העיצום.

העובד הגיש תביעה לבית הדין לעבודה

אי תשלום שכר מינימום בעניין זה התייחס לקיזוז סכומים מהשכר האחרון בתלוש גמר חשבון, כך שאי תשלום שכר הפך למחלוקת כנה בין המעסיק לבין הקבלן. יתרה מזאת, העובד הגיש תביעה לבית הדין לעבודה ולא טען לאי תשלום של אותו השכר. לאור כך, לא נחה דעתנו עם ההחלטה לפעלנו להגיש ערעור בעניין. לאחר מאמצים בוטל העיצום שהוטל על החברה, אך, מאחר שהשכר טרם שולם באותו המועד, לדעתם, החליט משרד העבודה להטיל עיצום כספי (40,000 לערך) על מנכ"ל החברה בהמשך למסירת התראה למנכ"ל.

התוצאה אליה הגענו הייתה מעל המצופה

למרות שכלל התוצאות שהושגו בתיק הן מצוינות בהתאם לנסיבות ואופי פעילות המעסיק, משרדנו לא הסכים עם התוצאה והמשיך לפעול עד להודעת ביטול כל העיצומים בתיק של אותו המעסיק. רק לאחר שהתוצאה הסופית הניחה את דעתנו סיימנו לפעול בתיק. מיותר לציין כי התוצאה אליה הגענו הייתה מעל המצופה ולשביעות רצונו של המעסיק.

בוטלו כוונות להטיל עיצום כספי
לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים