פברואר 11, 2020

קבלני כוח אדם או קבלני שירות?

           קבלני כוח אדם כמו גם קבלני שירות מוגדרים בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 (להלן: "חוק הקבלנים"). גם קבלן כוח אדם וגם קבלן שירות (ניקיון, שמירה ואבטחה) מחויבים ברישיון, אז מה בכל זאת משותף להם ומה ההבדל ביניהם? למה רוצים קבלני כוח אדם להציג את עצמם כקבלני שירות, כאשר שירות מוגדר כפרויקט מסוים, כסוג מסוים של עבודה או של פעולות מסוימות?

קרא עוד >>>