ינואר 2020

בודק שכר מוסמך ותפקידו

בעקבות פסק דין בעניינה של איילת שמואלוב (נגד בנק הפועלים) בשנת 2006 והמלצות ועדת היגוי לאכיפת חוקי העבודה מאפריל 2006, קיבלה ממשלת ישראל החלטה שעניינה צמצום פערים חברתיים. במרץ 2007 פורסמו הוראות החשב הכללי במשרד האוצר בנושא הגנה על זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים בתחומי שמירה, אבטחה וניקיון. בינואר 2008 פורסם צו הרחבה לפנסיה חובה.

קרא עוד >>>