מדריך למעסיק – חוזרים לשגרה לאחר משבר הקורונה

עם פרוץ משבר הקורונה נאלצו מעסיקים רבים להפסיק זמנית את פעילותם העסקית, תוך שהם מוציאים את עובדיהם לחופשה ללא תשלום (חל"ת). כדי לאפשר לעובדים לנצל את זכאותם לדמי האבטלה, החופשה חייבת להימשך לא פחות מ-30 ימים. יודגש, כי הזכאות לדמי האבטלה נקבעה בתקנות משבר הקורונה, אשר פוקע תוקפן ביום 31.05.2020, נכון למועד כתיבת שורות אלו.

חובות המעסיק עם תום החל"ת

זכויות וחובות של מעסיק בתקופת משבר הקורונה

ראשית חשוב להדגיש כי בתקופה זו מצופה משני הצדדים לנהוג בתום לב. על המעסיק לנהוג בהתאם להסכמות בין הצדדים, בהתאם לחוזה העסקה או בהתאם לנוהג במקום העבודה, אשר התקיימו ערב יציאת העובדים לחל"ת. ככלל, על המעסיק להחזיר את העובדים לתפקידים אשר מילאו טרם היציאה לחל"ת.

חוזרים לשגרה תוך שינוי תנאי העסקה? בהתאם לחוק הודעה לעובד, המעסיק מחויב במסירת טופס על שינוי תנאי העסקה, תוך שהוא מפרט את השינויים בתנאי ההעסקה. בנוסף, כדי שלשינוי יהיה תוקף, על המעסיק לקבל הסכמה מפורשת לשינוי מהעובד. ללא קבלת הסכמת העובד יוכל האחרון לטעון להרעת תנאים מוחשית, אשר תאפשר לו להתפטר בדין מפוטר. יתרה מכך, במקרים מסוימים יוכל העובד לתבוע פיצוי בגין הפרת חוזה.

* לתשומת לב המעסיק, תקופת החל"ת אינה צוברת זכויות כגון חופשה, מחלה, הבראה. הזכות היחידה שצומחת לעובד הינה חישוב של 14 הימים הראשונים של חל"ת כתקופה המזכה בפיצויי פיטורין (לא חצי חודש תשלום, אלא 365/14 מהשכר החודשי המזכה).

* מומלץ לבדוק מול העובדים כי בכוונתם לחזור למקום העבודה מיד עם קבלת ההודעה על חזרה לשגרה. ישנם מקרים בהם העובדים מחליטים לחפש עבודה אחרת,בזמן שהם בחל"ת. השתדלו למנוע מצבים בהם אתם חייבים להחזיר את העסק לפעילות, אך מצבת כוח אדם אינה מאפשרת זאת.

 

חובות המעסיק שמעוניין לפטר עובד בעקבות המשבר

מעסיק שאינו ממשיך בפעילות עסקית או שפעילותו העסקית צומצמה בעקבות המצב רשאי לסיים העסקתו של עובד. הדבר מותנה בכך שיתקיים הליך פיטורים תקין על פי דין. על הליך הפיטורין לכלול שימוע נאות, מתן הודעה מוקדמת, ביצוע גמר חשבון ומסירת מכתב פיטורין ואישור העסקה. חשוב לדעת כי במקרה של צמצום הפעילות אסור שהפיטורין ייקבעו תוך אפליה של מי מהעובדים, אלא מסיבות ענייניות בלבד.

מעסיק המעוניין לפטר עובד שנמצא בחל"ת קוטע את החל"ת בעצם זימונו לשיחת שימוע, ולא תהיה חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת לבין החל"ת. בנוסף, המעסיק מחויב לתת הודעה מוקדמת בזמן או בכסף. אם המעסיק מחליט לוותר על התייצבותו של העובד במקום העבודה, מומלץ כי הפיטורין ייכנסו לתוקף לאלתר והמעסיק ישלם לעובד בגין הודעה מוקדמת. באופן זה, העובד לא צובר זכויות תלויות ותק בקופת ההודעה המוקדמת וכן מתקצרת תקופת העסקה לעניין פיצויי פיטורין.

פיטורין או צמצום משרתה של עובדת המצויה בתקופה מוגנת מכוח חוק עבודת נשים, חייבים להתבצע בכפוף לקבלת היתר. יודגש כי תקנות לעניין הוצאה לחל"ת של נשים בתקופתן המוגנת מיום 06.04.2020 פקעו ביום 17.04.2020.

מצב בו העובד לא חוזר לעבוד למרות שהמעסיק מעוניין בחזרתו

נכון להיום החוק איננו מאפשר לעובד לא להתייצב במקום העבודה ככל שהמעסיק מעוניין בכך. יחד עם זאת וכפי שצוין קודם, נדרשת מידה רבה של הבנה, התחשבות ועזרה הדדית בין הצדדים. לעובד שלא חוזר לעבוד יכולות להיות סיבות שונות כגון הימצאות בקבוצת סיכון לתחלואה בנגיף, היעדר מסגרת חינוכית לילדים וכו'. לאור זאת, העובד רשאי לפנות למעסיק ולבקש לנצל ימי חופשה הצבורים לטובתו או, לחילופין, לעבוד מהבית.

בכל מקרה חשוב להדגיש לתשומת ליבם של המעסיקים, כי פיטורים מחמת הורות, מצב בריאותי או עילות המנויות בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה או חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות, עשויים להקים לעובד זכות לתביעת פיצויים.

לקבלת ייעוץ של בודק שכר – פנו אלינו בטלפון: 08-6100020

לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים