זכויות וחובות של מעסיק בתקופת משבר הקורונה

בעקבות המצב הנוכחי שאלות רבות מתעוררות בקרב המעסיק בנוגע להתנהלות שלהם מול העובדים ושמירה על זכויותיהם במהלך המשבר. כל מעסיק יחליט מה המתכונת בה הוא ממשיך להתנהל בהתאם לתקנות הממשלה הרלוונטיות. חלק לא מבוטל מהעובדים במשק יוצאו לחל"ת בעקבות המצב. אנסה לענות כאן על מספר שאלות שכיחות בקרב מעסיקים. לכל שאלה נוספת פנו אלינו.

הוצאה לחל"ת

מה הוא, אם כן, התהליך התקין של הוצאת עובד לחל"ת? חשוב לציין, לא נדרש לערוך שימוע ולא נדרש מתן הודעה מוקדמת לכך. יחד עם זאת, את ההודעה בדבר הוצאת עובד לחל"ת יש לערוך בכתב, לציין את הסיבה לחל"ת וגם מועד תחילת החופשה. אם לעובד יש ימי חופשה שנתית צבורים, הוא אינו מחויב בניצול אותם הימים וגם אם מבקש לעשות זאת, המעסיק רשאי לסרב למתן מימוש ימי החופשה השנתית. בסופו של דבר, העובד רשאי לסרב לצאת לחל"ת, ואז, להודיע למעסיק על התפטרות, שתהיה זו התפטרות בדין מפוטר בשל הרעת תנאים. אם לא מתפטר העובד וגם מסרב לצאת לחל"ת, לא תהיה ברירה למעסיק, אלא לפטר את העובד. טיפ למעסיק: יש להחתים עובד על טופס הודעה בדבר הוצאתו לחל"ת. 

בידוד

לעובד, שחויב להיכנס לבידוד בטרם להוצאתו לחל"ת, ימי שהותו בבידוד ייחשבו וישולמו כימי מחלה בהתאם להוראות חוק ימי המחלה. אם הדבר מתאפשר, והוצע לעובד לעבוד מהבית והעובד הסכים, יקבל העובד שכר עבודה מלא בגין אותם ימי עבודה. העובד יכול לסרב להצעה, אך בתקופה לא פשוטה הרי זה מתבקש כי שני הצדדים יתנהלו בתום לב במערכת יחסי העבודה. מאחר ושהות בבידוד הינה בגדר חופשת מחלה, חל איסור על פיטורי העובד השוהה בבידוד.

עובדות בהריון או בעלי שליטה שכירים

הוצאת עובדת בהריון לחל"ת מחויבת אישור של הממונה על חוק עבודת נשים. כידוע, אין לפגוע בהיקף משרתה של עובדת בהריון, אלא באישור הממונה ומכאן הרציונל. בנוגע לעובד שכיר שהינו בעל שליטה בחברה, בשל צמצום בפעילות, על החברה להוציא את אותם בעלי השליטה לחל"ת בדומה לכל העובדים האחרים. נכון למועד זה, לפי ההנחיות האחרונות של ביטוח לאומי, שכירים בעלי שליטה לא יהיו זכאים לדמי אבטלה.

דיווחים בעת הוצאת עובדים לחל"ת בשל משבר הקורונה

על המעסיק לשדר לביטוח לאומי טופס 100 לכל עובד המפרט את השכר של העובד והניכויים לביטוח לאומי במהלך 24 חודשים האחרונים. ההנחיה של ביטוח לאומי הינה לשדר את הטופס נכון לחודש שכר – פברואר 2020. בנוסף, יש למסור לעובד טופס 1500 וטופס 1514, שנקראים טופס דמי אבטלה וטופס אישור העסקה בהתאמה.

זכויות העובדים במהלך החל"ת

מאחר ובמהלך חופשה ללא תשלום מושעים יחסי עבודה, למרות שנשמרת מסגרת יחסי העבודה, העובד אינו יכול לצאת לחופשה שנתית או להיות זכאי לתשלום דמי מחלה במהלך החל"ת. יתרה מזאת, גם תשלומי פנסיה לא יופרשו לקופות פנסיוניות, אלא אם נקבע אחרת בהסכם העסקה אישי או הסכם קיבוצי המחייב את המעסיק בהפרשות אלה. בחודשיים הראשונים לחל"ת על המעסיק להפריש תשלומים לביטוח הלאומי וביטוח בריאות עבור העובד.

מדריך למעסיק – חוזרים לשגרה לאחר משבר הקורונה

לבקוביץ סרגיי - בודק שכר מוסמך

לבקוביץ סרגיי

כלכלן, משפטן, בודק שכר מוסמך

תאריך פרסום:

מאמרים נוספים בנושא

טופס 161 – מאמר דעה

האם  חלה חובה על מעסיק למסור טופס 161 בכל מצב? לדעתי לא ואסביר למה. ראשית, מהו טופס 161 – זהו טופס, בהתאם לכותרתו, שבו המעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

במסגרת הגברת האכיפה של דיני עבודה, מכוח חוק להגברת האכיפה, מבצע משרד העבודה ביקורות אצל מעסיקים בדבר עמידתם בדרישות של חוקי העבודה. הביקורות מתמקדות בחוקים